Xem 200 + dự án Dự toán chi phí
Mr. Đạt0918884911

Inox Thiết bị bếp

Các thiết bị

Máy làm đá

MÁY ĐÁ TRÒN HOSHIZAKI

MÁY ĐÁ TRÒN HOSHIZAKI

Máy đá vuông

Máy đá vuông

MÁY ĐÁ BÁN NGUYỆT HOSHIZAKI

MÁY ĐÁ BÁN NGUYỆT HOSHIZAKI

Các thiết bị

Máy rửa chén

WinterHalter uf

WinterHalter uf

WinterHalter STR

WinterHalter STR

WinterHalter uc

WinterHalter uc

WinterHalter u50

WinterHalter u50

WinterHalter P50

WinterHalter P50

WinterHalter PT

WinterHalter PT

Các thiết bị

Kho lạnh

Kho lạnh 3

Kho lạnh 3

Kho lạnh 2

Kho lạnh 2

Kho lạnh 1

Kho lạnh 1

https://fnb.qdc.vn/
https://fnb.qdc.vn/catalog/view/theme/