Xem 100 + dự án
Anh Lam0938 817 574

Giới thiệu

Đội ngũ quản lý

QDC Design & Build xây dựng đội ngũ quản lý dựa vào nền tảng chuyên môn cao và sự tích lũy kinh nghiệm thực tế trên mỗi dự án thành công của công ty. Với sự nỗ lực không ngừng QDC mong muốn dự án sau luôn có sự cải tiến và tốt hơn dự án trước, tạo môi trường làm việc năng động, hòa đồng và nhiệt huyết đối với mỗi thành viên trong công ty.

Ban giám đốc

Trần Tấn Đạt

Trần Tấn Đạt

Director

Lam Trần

Lam Trần

Vice director

Team thiết kế

Tuyền Nguyễn

Tuyền Nguyễn

Designer - Team Leader

Bông Lê

Bông Lê

Designer - Team Leader

Vân Mây

Vân Mây

Designer - Team Leader

Thủy Nguyễn

Thủy Nguyễn

Designer

Thuy Trần

Thuy Trần

Designer

Đức Duy

Đức Duy

Designer

Kha Đỗ

Kha Đỗ

Designer

Hoài Nguyễn

Hoài Nguyễn

Designer

Phương Nguyễn

Phương Nguyễn

Designer

Thy Thy

Thy Thy

Designer

Nhật Tiên

Nhật Tiên

Designer

Hoa Nguyễn

Hoa Nguyễn

Designer

Đăng Nguyễn

Đăng Nguyễn

Designer

Thắng Lê

Thắng Lê

Designer

Quỳnh Nguyễn

Quỳnh Nguyễn

Designer

Trân Nguyễn

Trân Nguyễn

Designer

Khánh Nguyễn

Khánh Nguyễn

Designer

Team kế toán vật tư

Diễm Nguyễn

Diễm Nguyễn

Chief Accountant

Vy Huỳnh

Vy Huỳnh

Accountant

Hạnh Nguyễn

Hạnh Nguyễn

Accountant

LIEN LE

LIEN LE

Purchasing staff

Tuấn Anh

Tuấn Anh

Assistant

Team Marketing

Yến Linh

Yến Linh

Marketing Manager

HA PHAM

HA PHAM

Content Marketing

Tấn Hiếu

Tấn Hiếu

Digital Marketing

Nam Nguyễn

Nam Nguyễn

Media Marketing

Thảo Trần

Thảo Trần

Content Marketing

Team Kinh Doanh

Trương Lê

Trương Lê

Sales

Phúc Trần

Phúc Trần

Sales

Mạnh Hùng

Mạnh Hùng

Sales

Phương Mai

Phương Mai

Sales

Team Giám Sát

Phong Nguyễn

Phong Nguyễn

Supervision

Trung Phong

Trung Phong

Supervision

Thịnh Nguyễn

Thịnh Nguyễn

Supervision

Trung Lê

Trung Lê

Supervision

Thanh Bình

Thanh Bình

Supervision

Hoàng Trần

Hoàng Trần

Supervision

Hoàng Quân

Hoàng Quân

Supervision

Minh Thiện

Minh Thiện

Supervision

Quốc Cường

Quốc Cường

Supervision

Thanh Lâm

Thanh Lâm

Supervision

Team M&E

Minh Hoàng

Minh Hoàng

Supervision

Hoàng Đặng

Hoàng Đặng

Supervision

Sơn Lê

Sơn Lê

Supervision

Thái Đặng

Thái Đặng

Supervision

Tiến Nguyễn

Tiến Nguyễn

Supervision

Luân Trân

Luân Trân

Supervision

Tùng Phạm

Tùng Phạm

Supervision

Team Xưởng

Khoa Nguyễn

Khoa Nguyễn

Supervision

Hữu Huấn

Hữu Huấn

Supervision

Nhiệm Kiều

Nhiệm Kiều

Supervision

Ngọc Vàng

Ngọc Vàng

Supervision

Huỳnh Trương

Huỳnh Trương

Supervision

Hào Phạm

Hào Phạm

Supervision

Hình ảnh

Công ty

Tất niên 2018
Tất niên 2018
TEAM BUILDING 2019
TEAM BUILDING 2019
GALA DINNER 2019
GALA DINNER 2019

Video hoạt động công ty

QDC Team Building 2019
Year End Party 2018
https://fnb.qdc.vn/
https://fnb.qdc.vn/catalog/view/theme/