Xem 200 + dự án Dự toán chi phí
Mr. Đạt0918884911

Inox Thiết bị bếp

Các thiết bị

Tủ đông

bàn đông hoshizaki (chiều sâu 650)

bàn đông hoshizaki (chiều sâu 650)

Bàn đông Hoshizaki (chiều sâu 750)

Bàn đông Hoshizaki (chiều sâu 750)

Tủ đông hoshizaki

Tủ đông hoshizaki

Các thiết bị

Tủ mát

Bàn salad hoshizaki

Bàn salad hoshizaki

bàn mát cánh kính hoshizaki

bàn mát cánh kính hoshizaki

Bàn mát Hoshizaki

Bàn mát Hoshizaki

Tủ mát Hoshizaki cánh kính

Tủ mát Hoshizaki cánh kính

Tủ mát Hoshizaki

Tủ mát Hoshizaki

Các thiết bị

Tủ đông & Tủ mát kết hợp

TỦ ĐÔNG MÁT HRFE-187MAF-SHD

TỦ ĐÔNG MÁT HRFE-187MAF-SHD

TỦ ĐÔNG MÁT HRFE-147MAF-SHD

TỦ ĐÔNG MÁT HRFE-147MAF-SHD

TỦ ĐÔNG MÁT HRFE-127MAF-SHD

TỦ ĐÔNG MÁT HRFE-127MAF-SHD

TỦ ĐÔNG MÁT HRFE-77MA-SHD

TỦ ĐÔNG MÁT HRFE-77MA-SHD

Các thiết bị

Tủ trưng bày kem, cửa kính

ice cream showcase srf 900xg

ice cream showcase srf 900xg

Ice Cream Showcase srf 500 xg

Ice Cream Showcase srf 500 xg

Ice Cream Showcase srf 350 xg

Ice Cream Showcase srf 350 xg

Ice Cream Showcase SRF 60 XG

Ice Cream Showcase SRF 60 XG

Các thiết bị

Tủ trưng bày sushi

Tủ trưng bày sushi Hoshizaki HNC-210BE-L/R-S

Tủ trưng bày sushi Hoshizaki HNC-210BE-L/R-S

Tủ trưng bày sushi Hoshizaki HNC-180BE-L/R-S

Tủ trưng bày sushi Hoshizaki HNC-180BE-L/R-S

Tủ trưng bày sushi Hoshizaki HNC-150BE-L/R-S

Tủ trưng bày sushi Hoshizaki HNC-150BE-L/R-S

Tủ trưng bày sushi Hoshizaki HNC-120BE-L/R-S

Tủ trưng bày sushi Hoshizaki HNC-120BE-L/R-S

https://fnb.qdc.vn/
https://fnb.qdc.vn/catalog/view/theme/