Xem 200 + dự án Dự toán chi phí
Mr. Đạt0918884911

Giới thiệu

Dự toán chi phí thi công

Dự toán chi phí thi công

Địa điểm
Loại hình kinh doanh
Hiện trạng
Mức độ đầu tư
Tổng diện tích
m2
Tên chủ đầu tư
Email
Số điện thoại
pic

Dự toán thời điểm hoà vốn

Đầu tư xây dựng + nội thất
VND
Trang thiết bị công cụ dụng cụ
VND
Chi phí tư vấn nhượng quyền
VND
Chi phi thuê mặt bằng trên tháng
VND
Thời gian thuê mặt bằng (năm)
Năm
Tổng số nhân viên dự kiến (nhân viên phục vụ, bếp, bar, khác..)
NV
Chi phí Marketing hàng tháng
VND
Chi phí cố đinh khác (Điện, nước, internet…)
VND
Dự trù phí phát sinh khác trong tháng
VND
Giá bán trung bình trên một khách
VND
Chi phí nguyên vật liệu đầu vào trung bình trên một khách (30%- 50% trên giá bán)
VND
Doanh thu trung bình một ngày
VND
https://fnb.qdc.vn/
https://fnb.qdc.vn/catalog/view/theme/