Xem 200 + dự án Dự toán chi phí
Mr. Đạt0918884911

Inox Thiết bị bếp

Các thiết bị

Bàn inox

Bàn soạn - sơ chế thức ăn có gáy.

Bàn soạn - sơ chế thức ăn có gáy.

Bàn Inox Chế Biến Thức Ăn chân cố định

Bàn Inox Chế Biến Thức Ăn chân cố định

Bàn Inox Chế Biến Thức Ăn 2 Tầng

Bàn Inox Chế Biến Thức Ăn 2 Tầng

Các thiết bị

Tủ inox

Tủ chén dĩa inox dạng đứng

Tủ chén dĩa inox dạng đứng

Tủ chén dĩa inox có hộc

Tủ chén dĩa inox có hộc

Tủ chén dĩa inox cửa lùa

Tủ chén dĩa inox cửa lùa

Các thiết bị

Kệ inox

Kệ treo tường inox

Kệ treo tường inox

Kệ đứng inox

Kệ đứng inox

Các thiết bị

Bồn rửa inox

Bồn rửa inox đơn, đôi, ba

Bồn rửa inox đơn, đôi, ba

Bồn rửa có khu soạn thức ăn

Bồn rửa có khu soạn thức ăn

Các thiết bị

Xe đẩy inox

Xe đẩy inox 3 tầng

Xe đẩy inox 3 tầng

Xe đẩy inox 2 tầng

Xe đẩy inox 2 tầng

Các thiết bị

Sản Phẩm Inox Khác

Vĩ Thoát Sàn

Vĩ Thoát Sàn

Bể tách mỡ

Bể tách mỡ

https://fnb.qdc.vn/
https://fnb.qdc.vn/catalog/view/theme/