Xem 250 + dự án Dư toán chi phí
Mr. Dat0918884911

100+ projects

THAI ICON
01

THAI ICON

Restaurant

Detail
DON Chicken
02

DON Chicken

Premium Oven Chicken

Detail
PAT KAO THAI - MY THO
03

PAT KAO THAI - MY THO

Thai Cuisine Restaurant

PAT KAO THAI
04

PAT KAO THAI

Restaurant

O TEM
05

O TEM

Vietnamese Restaurant

Detail
AQ GOURMET & DINE
06

AQ GOURMET & DINE

Japan Gourmet & Restaurant

Detail
Sik Dak Fook
07

Sik Dak Fook

Dimsum Restaurant

Detail
Sik Dak Fook Hotpot
08

Sik Dak Fook Hotpot

Macau Hotpot & BBQ

Detail
Sik Dak Fook - Thai Concept
09

Sik Dak Fook - Thai Concept

Buffet Thai

A Ma Kitchen
10

A Ma Kitchen

Hongkong Restaurant

Detail
FLYFOOD
11

FLYFOOD

Vietnamese Restaurant

Detail
DAI DUONG TRAN TUYEN
12

DAI DUONG TRAN TUYEN

Chinese Restaurant

HIKARI
13

HIKARI

Japanese Restaurant

Detail
BUFFET SUSHI
14

BUFFET SUSHI

Japanese Restaurant

Detail
KOBE LEGEND
15

KOBE LEGEND

Japanese Restaurant

Detail
TORI MATSUKI
16

TORI MATSUKI

Japanese restaurant

ORIFOOD
17

ORIFOOD

Hotpot & BBQ

KING COFFEE
18

KING COFFEE

Coffee Shop

T COFFEE
19

T COFFEE

Cafe

Detail
L'mant Vo Van Tan
20

L'mant Vo Van Tan

Coffee

Detail
Bangkok BBQ
21

Bangkok BBQ

Thai Style Buffet

Detail
Bangkok Kitchen
22

Bangkok Kitchen

Thai Cuisine

Detail
KASAPOCHI
23

KASAPOCHI

Belt Sushi

Detail
Le La Saigon
24

Le La Saigon

Rooftop Restaurant

Detail
Saigon Xua - Berlin
25

Saigon Xua - Berlin

Vietnam Restaurant

Detail
YUMMY CHICKEN
26

YUMMY CHICKEN

Fast-food

OJIGI
27

OJIGI

Bar

BAKOLAN
28

BAKOLAN

Whisky & Cigars

Baboon
29

Baboon

Nightclub

Ovenmaru
30

Ovenmaru

Korea Chicken

Detail
667 Bistro
31

667 Bistro

Rooftop

ICE CREAM
32

ICE CREAM

Dessert

Mandarine
33

Mandarine

Coffee & Tea

LUTEA
34

LUTEA

Cafe

Detail
PARADISE
35

PARADISE

Dimsum - Hotpot & BBQ

MOON RIVER
36

MOON RIVER

Bar

Detail
Bee Coffee
37

Bee Coffee

Detail
Phuc Khang Garden
38

Phuc Khang Garden

Cafe

Detail
Charm
39

Charm

Bistro & Cafe

Detail
Cafe 1987
40

Cafe 1987

Garden Coffee

Detail
Nguyen Sinh EST.1942
41

Nguyen Sinh EST.1942

Bistro

Detail
GANGNAM ZONE
42

GANGNAM ZONE

Bingsu & Cafe

Detail
The REX
43

The REX

Food & Lounge

Megustas
44

Megustas

Café & Nail

Detail
Baboon Club
45

Baboon Club

Bar

LO THIEN QUAN QUAN
46

LO THIEN QUAN QUAN

Japanese Restaurant

Detail
Vietnam House
47

Vietnam House

Vietnamese Cuisine

Detail
Claypot Rice
48

Claypot Rice

Vietnamese Cuisine

Detail
What The Pho
49

What The Pho

Vietnamese Restaurant

Detail
TEMUJIN
50

TEMUJIN

Korea Restaurant

Detail
Bamboda Pocha
51

Bamboda Pocha

Korean Restaurant

Detail
Steak House
52

Steak House

Western Cuisine

Detail
Le Steak
53

Le Steak

Steakhouse

Detail
LA VISTA
54

LA VISTA

Restaurant

Chef Mamma's
55

Chef Mamma's

Italian Restaurant

Detail
UPTOWN BAR
56

UPTOWN BAR

Quán bar

Detail
Texas
57

Texas

Restaurant

CK
58

CK

Pizza

Kanouan Katsu
59

Kanouan Katsu

Soba Restaurant

Detail
SAKURA
60

SAKURA

Japanese Restaurant

SEVEN CAFE
61

SEVEN CAFE

Japanese Coffee

Detail
Seven Chicken
62

Seven Chicken

Vietnamese Restaurant

Detail
Pasta Paradise
63

Pasta Paradise

Italian Restaurant

Detail
Sushi OH
64

Sushi OH

Sushi Belt

Detail
 CHU SUKI
65

CHU SUKI

Nhà hàng lẩu

Detail
SHP Gourmet
66

SHP Gourmet

School of Hospitality Professionals

Detail
Lẩu Xông Hơi
67

Lẩu Xông Hơi

Hấp thủy nhiệt

Detail
Phuong Minh Garden
68

Phuong Minh Garden

Dessert & Bistro Cafe

Detail
LAN KWAI FONG
69

LAN KWAI FONG

Beer Club

Detail
https://fnb.qdc.vn/
https://fnb.qdc.vn/catalog/view/theme/